Toshiba laptops, Εγγυημένη απόλαυση ότι και αν συμβεί

No_Matter_What

Αγοράστε φορητό υπολογιστή Toshiba έως τις 31 Αυγούστου 2009 και αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι η εταιρεία θα τον αντικαταστήσει ή θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας στο ακέραιο. Εάν υποστεί βλάβη ή κλαπεί, θα τον αντικαταστήσει επίσης.

Έτσι μπορείτε να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς όταν αγοράζετε έναν φορητό υπολογιστή Toshiba. Στο πακέτο «Εγγύηση ότι κι αν συμβεί» περιλαμβάνονται: Εγγύηση ικανοποίησης, Κάλυψη ζημιών λόγω ατυχήματος, Κάλυψη κλοπής. Αυτού του είδους η εγγύηση μπορεί να προσφερθεί μόνο από ένα κατασκευαστή που πιστεύει πραγματικά στην αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων του.

Φυσικά η αντικατάσταση γίνεται μόνο αν ικανοποιούνται οι όροι της μακροσκελούς λίστας που ακολουθεί και πουν αφήνει περιθώρια παρά μόνο για αντικατάσταση ελλατωματικής συσκευής. Πάρτε βαθιά ανάσα:

•Οποιοδήποτε συμβάν δεν αντιστοιχεί σε αιφνίδια τυχαία βλάβη της καλυπτόμενης συσκευής, όπως σκόπιμη βλάβη ή μη

εξουσιοδοτημένη επισκευή.
•  Ανεξήγητες απώλειες, απώλειες στοιχείων ή εξαφανίσεις.
•  Σκόπιμο σφάλμα εκ μέρους σας ή με δική σας ευθύνη, καθώς και από την οικογένεια ή τους υπαλλήλους σας.
•  Ζημιές για τις οποίες δεν δύναστε να παρέχετε τη συσκευή που φέρει τη ζημιά, εκτός από την περίπτωση πυρκαγιάς.
•  Ζημιές που προκύπτουν από κλοπή ή επιχειρούμενη κλοπή που σημειώθηκε χωρίς διάρρηξη ή χωρίς βία.
•  Κλοπή που σημειώθηκε σε μηχανοκίνητα οχήματα.
•   Κλοπή ή επιχειρούμενη κλοπή που πραγματοποιήθηκε από άτομο το οποίο δεν είναι τρίτος ή από άτομο που είναι υπεύθυνο για
την προστασία ή την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων στις οποίες σημειώθηκε η κλοπή της καλυπτόμενης συσκευής.
•  Ζημιές που προκύπτουν από προφανή αμέλεια ή ακατάλληλο χειρισμό εκ μέρους σας.
•  Ζημιές που παρουσιάστηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της παράδοσης της καλυπτόμενης συσκευής σε εσάς.
•  Ζημιές που προκλήθηκαν από ελαττώματα και κακοτεχνίες.
•  Έξοδα για συντήρηση, επιθεώρηση, τροποποίηση, βελτίωση ή ανάπτυξη της καλυπτόμενης συσκευής.
•   Φθορά ως απόρροια της παρατεταμένης χρήσης της καλυπτόμενης συσκευής, απόφραξη, οξείδωση, διάβρωση ή επικάθιση σκουριάς.
•   Γρατσουνιές, χυμένα υγρά, κηλίδες ή διάβρωση και γενικότερα ζημιές στα εξωτερικά μέρη της καλυπτόμενης συσκευής, οι
οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της.
•   Ζημιές που περιορίζονται στις μπαταρίες του τροφοδότη, τις κεραίες, τα καλώδια του τροφοδότη ή τα καλώδια επικοινωνίας
μεταξύ των συσκευών και γενικότερα, στα εξαρτήματα ή σε οποιοδήποτε ανταλλάξιμο στοιχείο, οι οποίες δεν απαιτούν το
άνοιγμα της καλυπτόμενης συσκευής.
•  Τεχνικές αλλαγές ή επισκευές που έχετε πραγματοποιήσει εσείς.
•   Ζημιές που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση ή τη συναρμολόγηση της καλυπτόμενης συσκευής ή αν η τελευταία έχει ανατεθεί
σε κατάστημα επισκευής.
•  Μη τήρηση ή μη εφαρμογή των εγγράφων και των οδηγιών χρήσης της TOSHIBA.
•  Λειτουργικές απώλειες και όλες οι άυλες ζημιές, επακόλουθες ή μη, σε μια καλυπτόμενη συσκευή.
•   Σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες και υπερχείλιση υδάτινων σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ποταμών.
•   Εμφύλιος πόλεμος, ξένος πόλεμος, ζημιές λόγω άμεσων ή έμμεσων αποτελεσμάτων έκρηξης, απαγωγής θερμότητας
ή ακτινοβόλησης από μεταστοιχειώσεις του πυρήνα των ατόμων ή ραδιενέργειας και των επιπτώσεων της ακτινοβολίας που
προκαλείται από την τεχνητή επιτάχυνση των σωματιδίων.
•   Ζημιές που προκαλούνται από κατάσχεση, επίταξη, δήμευση, αποκλεισμό ή καταστροφή κατόπιν κυβερνητικής εντολής
ή εντολής δημόσιας αρχής.
•   Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος και οποιωνδήποτε
άλλων προγραμμάτων λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση, παρέμβαση στο χώρο σας, επίλυση που αφορά τη
διασυνδεσιμότητα ή τη συμβατότητα με άλλο εξοπλισμό, επίλυση προβλημάτων στο δίκτυο υπολογιστών και οποιαδήποτε
ανάκτηση πληροφοριών, δεδομένων, προγραμμάτων λογισμικού και πακέτων λογισμικού που υπήρχαν στον σκληρό δίσκο.
•   Οι καλυπτόμενες συσκευές που δεν φυλάσσονται σε χειραποσκευή, στην περίπτωση δημόσιας μεταφοράς μέσω αέρα, θαλάσσης
ή ξηράς και οι οποίες δεν βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρησή σας ή την επιτήρηση ενός ατόμου που έχει την επιμέλεια αυτών
εξαιρούνται από την παρούσα προσφορά.
•  Ζημιές λόγω ακατάλληλης συσκευασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της καλυπτόμενης συσκευής.
•  Ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά.
•  Οι περιπτώσεις οικειοθελούς παραίτησης από την εργασία αποκλείονται.
•  Απαιτήσεις που δεν περιέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες μπορούν να απορρίπτονται.
•   Η παρούσα προσφορά δεν ισχύει για οντότητες, οργανισμούς και άτομα που περιλαμβάνονται στις διάφορες μαύρες λίστες που
έχουν εκδώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
η Ιαπωνία και η Ελβετία.
•   Να σημειωθεί ότι απαιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Για να
μάθετε πού μπορείτε να υποβάλετε την απαίτησή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.trust-toshiba.com. Απαιτήσεις που
αποστέλλονται στις διευθύνσεις της Toshiba δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

• Οποιοδήποτε συμβάν δεν αντιστοιχεί σε αιφνίδια τυχαία βλάβη της καλυπτόμενης συσκευής, όπως σκόπιμη βλάβη ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.

• Ανεξήγητες απώλειες, απώλειες στοιχείων ή εξαφανίσεις.

• Σκόπιμο σφάλμα εκ μέρους σας ή με δική σας ευθύνη, καθώς και από την οικογένεια ή τους υπαλλήλους σας.

• Ζημιές για τις οποίες δεν δύναστε να παρέχετε τη συσκευή που φέρει τη ζημιά, εκτός από την περίπτωση πυρκαγιάς.

• Ζημιές που προκύπτουν από κλοπή ή επιχειρούμενη κλοπή που σημειώθηκε χωρίς διάρρηξη ή χωρίς βία.

• Κλοπή που σημειώθηκε σε μηχανοκίνητα οχήματα.

• Κλοπή ή επιχειρούμενη κλοπή που πραγματοποιήθηκε από άτομο το οποίο δεν είναι τρίτος ή από άτομο που είναι υπεύθυνο για την προστασία ή την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων στις οποίες σημειώθηκε η κλοπή της καλυπτόμενης συσκευής.

• Ζημιές που προκύπτουν από προφανή αμέλεια ή ακατάλληλο χειρισμό εκ μέρους σας.

• Ζημιές που παρουσιάστηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της παράδοσης της καλυπτόμενης συσκευής σε εσάς.

• Ζημιές που προκλήθηκαν από ελαττώματα και κακοτεχνίες.

• Έξοδα για συντήρηση, επιθεώρηση, τροποποίηση, βελτίωση ή ανάπτυξη της καλυπτόμενης συσκευής.

• Φθορά ως απόρροια της παρατεταμένης χρήσης της καλυπτόμενης συσκευής, απόφραξη, οξείδωση, διάβρωση ή επικάθιση σκουριάς.

• Γρατσουνιές, χυμένα υγρά, κηλίδες ή διάβρωση και γενικότερα ζημιές στα εξωτερικά μέρη της καλυπτόμενης συσκευής, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της.

• Ζημιές που περιορίζονται στις μπαταρίες του τροφοδότη, τις κεραίες, τα καλώδια του τροφοδότη ή τα καλώδια επικοινωνίας

μεταξύ των συσκευών και γενικότερα, στα εξαρτήματα ή σε οποιοδήποτε ανταλλάξιμο στοιχείο, οι οποίες δεν απαιτούν το

άνοιγμα της καλυπτόμενης συσκευής.

• Τεχνικές αλλαγές ή επισκευές που έχετε πραγματοποιήσει εσείς.

• Ζημιές που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση ή τη συναρμολόγηση της καλυπτόμενης συσκευής ή αν η τελευταία έχει ανατεθεί σε κατάστημα επισκευής.

• Μη τήρηση ή μη εφαρμογή των εγγράφων και των οδηγιών χρήσης της TOSHIBA.

• Λειτουργικές απώλειες και όλες οι άυλες ζημιές, επακόλουθες ή μη, σε μια καλυπτόμενη συσκευή.

•Σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ηφαιστειακές εκρήξεις, πλημμύρες και υπερχείλιση υδάτινων σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ποταμών.

• Εμφύλιος πόλεμος, ξένος πόλεμος, ζημιές λόγω άμεσων ή έμμεσων αποτελεσμάτων έκρηξης, απαγωγής θερμότητας ή ακτινοβόλησης από μεταστοιχειώσεις του πυρήνα των ατόμων ή ραδιενέργειας και των επιπτώσεων της ακτινοβολίας που προκαλείται από την τεχνητή επιτάχυνση των σωματιδίων.

• Ζημιές που προκαλούνται από κατάσχεση, επίταξη, δήμευση, αποκλεισμό ή καταστροφή κατόπιν κυβερνητικής εντολής ή εντολής δημόσιας αρχής.

• Η προσφορά δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος και οποιωνδήποτε άλλων προγραμμάτων λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη διαμόρφωση, παρέμβαση στο χώρο σας, επίλυση που αφορά τη διασυνδεσιμότητα ή τη συμβατότητα με άλλο εξοπλισμό, επίλυση προβλημάτων στο δίκτυο υπολογιστών και οποιαδήποτε ανάκτηση πληροφοριών, δεδομένων, προγραμμάτων λογισμικού και πακέτων λογισμικού που υπήρχαν στον σκληρό δίσκο.

• Οι καλυπτόμενες συσκευές που δεν φυλάσσονται σε χειραποσκευή, στην περίπτωση δημόσιας μεταφοράς μέσω αέρα, θαλάσσης ή ξηράς και οι οποίες δεν βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρησή σας ή την επιτήρηση ενός ατόμου που έχει την επιμέλεια αυτών εξαιρούνται από την παρούσα προσφορά.

• Ζημιές λόγω ακατάλληλης συσκευασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της καλυπτόμενης συσκευής.

• Ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά.

• Οι περιπτώσεις οικειοθελούς παραίτησης από την εργασία αποκλείονται.

• Απαιτήσεις που δεν περιέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες μπορούν να απορρίπτονται.

• Η παρούσα προσφορά δεν ισχύει για οντότητες, οργανισμούς και άτομα που περιλαμβάνονται στις διάφορες μαύρες λίστες που έχουν εκδώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία και η Ελβετία.

• Να σημειωθεί ότι απαιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Για να μάθετε πού μπορείτε να υποβάλετε την απαίτησή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.trust-toshiba.com. Απαιτήσεις που αποστέλλονται στις διευθύνσεις της Toshiba δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Related Articles

Leave a Reply

Η διεύθυνση σας δεν θα αναρτηθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.