Ετικέτα - will it blend

Will It Blend? – iPhone 4

Ο Tom Dick-son είναι αυτός που δοκιμάζει την ανθεκτικότητα διαφόρων αντικειμένων τεχνολογίας, και όχι μόνο, ενάντια στο blender της BlendTec. Φυσικά όλη η σειρά των δοκιμών αυτών αποτελεί διαφημιστικό της εταιρίας αλλά η απήχηση που έχει είναι...