Ετικέτα - travel-john

Σύστημα κένωσης ουροδόχου κύστης!

Μια συνηθισμένη εικόνα: Κατά την διάρκεια κάποιου ταξιδιού κάποια στιγμή, η ουροδόχος κύστη στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι “είμαι γεμάτη και πρέπει να αδείασω… τώρα”. Για τους κυρίους είναι εύκολο το άδειασμα αφού parking – τουαλέτες στην...