Ετικέτα - teardown

Nintendo 3DS σε κομμάτια…

Αν και το Nintendo 3DS ακόμα δεν έχει βρει τον δρόμο του για τα καταστήματα, εντούτοις μερικά καλά παιδιά κατάφεραν να “κανιβαλήσουν” πάνω του και να μας δείξουν τα σωθηκά του. Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία όμως τίποτα το...