Ετικέτα - handwriting-recognition

Αναγνώριση γραφής στο iPhone

Στην apple ψαχνουν για εργαζόμενους αλλά τι εργαζόμενους! Ψάχνουν κάποιον εξειδικευμένο στην αναγνώριση γραφής ο οποίος θα έχει σαν αντικείμενο εργασίας την μεταφορά της ήδη προχωρημένης τεχνολογίας αναγνώρισης γραφής στο Mac OS, σε νέα επίπεδα και...