Ετικέτα - freecycle

Ανταλλάγή αντί για ανακύκλωση

Πολλές φορές η ανακύκλωση δεν κάνει καλό. Για παράδειγμα ας πούμε ότι έχουμε ένα κινητό που δεν χρειαζόμαστε πια. Η πρώτη επιλογή είναι να το δώσουμε στα ανακυκλώσιμα απορρίματα και μάλλον θα πεταχτεί σε ελεγχόμενες χωματερές ενώ η δεύτερη είναι να...