Ετικέτα - coins

Νομίσματα...

Τα νομίσματα από την εποχή που εμφανίστηκαν δεν έχουν κάνει θεαματικές αλλαγές όσον αφορά τον σχεδιασμό τους. Ηταν πάντα επίπεδα και κυκλικά. Παλιότερα βέβαια, μπορεί να ήταν λιγότερο κυκλικά σε σχέση με τα σημερινά αλλά ήταν επίπεδα. Ο σχεδιασμός...