Ετικέτα - clinton

Το κόστος του προέδρου

Η θέση του προέδρου των ΗΠΑ είναι μια θέση φιλέτο που πολύ σκορπούν δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσουν. Όταν όμως κάτσει κάποιος στην καρέκλα αυτή μπορεί να: Λέει στους φίλους του ότι είναι ο πλανητάρχης, Λαμβάνει μια μεγάλη αποζημίωσή, Αποκτά...