Ετικέτα - υπερθερμανση πλανητη

Η λύση στο Οικολογικό πρόβλημα

Το “Οικολογικό” είναι ένα θέμα που απειλή άμεσα ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη γεγονός που κάνει αναγκαία την αλλαγή ρότας στην στάση ζωής όλων των ανθρώπων και κυρίως αυτών του Δυτικού κόσμου. Είναι ικανή όμως μια τέτοια αλλαγή να “σώσει”...