Ετικέτα - πινακες ζωγραφικής

Έργο του Δ. Κοκκα

Ο Δήμος Κόκκας είναι ένας παρεξηγημένος καλλιτέχνης ή καλύτερα αντικαλλιτέχνης που το κύριο επαγγελμα του έχει να κάνει με τις οικοδομές. Από αυτήν την ενασχόληση του απορρέει και το μοτό του:”Όταν χτίζω ζωγραφίζω και όταν ζωγραφίζω...