Ετικέτα - ανανεωσιμες πηγες

Η Sony Europe χρησιμοποιεί 100% ενέργεια από...

Η Sony Europe ανακοίνωσε ότι τα 32 σημεία των εγκαταστάσεών της σε όλη την Ευρώπη που ακολουθούν το Παγκόσμιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Sony (Global Environmental Management System – GEMS) ηλεκτροδοτούνται πλήρως (100%) από...

Η λύση στο Οικολογικό πρόβλημα

Το “Οικολογικό” είναι ένα θέμα που απειλή άμεσα ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη γεγονός που κάνει αναγκαία την αλλαγή ρότας στην στάση ζωής όλων των ανθρώπων και κυρίως αυτών του Δυτικού κόσμου. Είναι ικανή όμως μια τέτοια αλλαγή να “σώσει”...