Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Φαρμακα

Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 4/2009 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 20/07/2009.

Στο νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:

α) 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/2009, βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 96 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 32 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 5 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα – με νέες δραστικές ουσίες – που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (ALMOGRAN, FIRMAGON).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την Κοινοτική Νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν από τον μέσο όρο των τριών (3) χαμηλοτέρων τιμών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο (2) από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και μια (1) από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.

β) 4 Διορθώσεις τιμών, προηγούμενων Δ.Τ.Φ.

γ) Διαγραφές 6 φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. και

δ) 56 μεταβολές που αφορούν μόνο αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας, και όχι τιμές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στο Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων περιλαμβάνονται φάρμακα για τη θεραπεία της μυελώδους λευχαιμίας, ινσουλίνες, αντισυλληπτικά, αντικαρκινικά.

Συνημμένα: το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται εδώ.

Related Articles

Leave a Reply

Η διεύθυνση σας δεν θα αναρτηθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.