Εκτιμήσεις για τις βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 2010


Νέες τάσεις, ανατροπές και ανακατατάξεις συνθέτουν το φετινό σκηνικό στον εξεταστικό στίβο, με δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες να καθορίζουν και να διαφοροποιούν σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές τις επιλογές των υποψηφίων.

Από τη μία, η οικονομική κρίση, που δημιουργεί νέο «περιβάλλον» για τις ελληνικές οικογένειες. Από την άλλη, η κατάργηση της βάσης του 10 και οι «καραμπόλες» που αυτή προκαλεί στο τοπίο των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στο επίπεδο της θεματολογίας αλλά και στον τομέα των προτιμήσεων σχολών και, τελικά, στις βάσεις που θα διαμορφωθούν περί τα τέλη Αυγούστου. Πτωτική προδιαγράφεται η τάση των μορίων εισαγωγής στις σχολές χαμηλής ζήτησης, ενώ παράλληλα αναμένεται κάλυψη των θέσεων στις λιγότερο δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές, καθώς και στα τμήματα περιφερειακών ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης.

Βασικοί άξονες της φετινής θεματοδοσίας θα είναι η κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού στις υψηλές βαθμολογίες, τα οποία δεν επιτρέπουν την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι διαφοροποιήσεις των υποψηφίων στις προτιμήσεις τους, καθώς η οικονομική δυσπραγία επηρεάζει τις επιλογές τους.

Με αυτά τα δεδομένα και χωρίς να αναμένονται μεταβολές στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων για Νομικές, Παιδαγωγικές και Πολυτεχνικές σπουδές, διαφαίνονται νέες τάσεις, που οδηγούν σε καινούργια, ανερχόμενα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολές των νέων τεχνολογιών θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση, καθώς το Διαδίκτυο αποδεικνύεται καθημερινά ο χώρος της νέας οικονομίας με μικρές επενδύσεις και μεγάλες αποδόσεις.

Οι φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι λογιστές αποτελούν μια επίσης σταθερή επιλογή σπουδών, η οποία ενισχύεται ολοένα, καθώς οδηγεί με σχετική ευκολία στην ανεύρεση εργασίας. Αυξανόμενη ζήτηση αναμένεται και στις σχολές του Marketing, της Εμπορίας και της Διαφήμισης, αφού σταθερά οι επιχειρήσεις αναζητούν χαρισματικούς πωλητές αγαθών και υπηρεσιών.

Η Στατιστική και οι Αναλογιστικές Επιστήμες αναδεικνύονται ως ισχυρά ζητούμενα σπουδών εν μέσω της κρίσης.

Σταθερή αξία στην ελληνική πραγματικότητα είναι οι σπουδές της Αγγλικής φιλολογίας, ενώ οι καθηγητικές σχολές στο σύνολό τους θα παρουσιάσουν κάμψη της ζήτησης, δεδομένου ότι οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση θα είναι ελάχιστοι και μέσα από ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Όπως τεκμαίρεται από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, οι βάσεις εισαγωγής θα επανέλθουν φέτος στα χαμηλά επίπεδα του 2004 σε ό,τι αφορά στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές.

Η κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων ευνοεί πάντοτε τους καλύτερα προετοιμασμένους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν έτσι τη δυνατότητα να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Το εντυπωσιακό στοιχείο των περσινών πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες επελέγησαν θέματα, σε γενικές γραμμές, εύκολα, ήταν ότι τα ποσοστά των χαμηλών επιδόσεων ουδόλως επηρεάστηκαν, ενώ αντιθέτως οι υποψήφιοι των μεσαίων επιδόσεων με σημαντική ευκολία ανήλθαν στα 17.000 έως 18.000 μόρια.

Το βαθμολογικό χάσμα των τελευταίων ετών απέδειξε ότι οι καλοί με τα εύκολα θέματα γίνονται καλύτεροι, ενώ οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων παραμένουν χαμηλές ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων.

Με τα νέα εξεταστικά δεδομένα των φετινών πανελλαδικών εκτιμάται ότι θα καλυφθούν οι θέσεις εισαγωγής στα τμήματα των περιφερειακών ΤΕΙ αλλά και ορισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων χαμηλής ζήτησης, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε πληρότητα λειτουργίας και πραγματικής φοίτησης όσων επιτύχουν στα τμήματα αυτά.

Η «Α.τ.Κ.» σε συνεργασία με τον έμπειρο καθηγητή Φυσικής Γιώργο Χατζητέγα, καταγράφει τα νέα εξεταστικά δεδομένα, όπως αυτά διαφοροποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο:

Επισημάνσεις ανά επιστημονικό πεδίο

* Στο 1ο επιστημονικό πεδίο η κατάργηση της βαθμολογικής βάσης δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή για το σύνολο σχεδόν των τμημάτων, με μοναδική εξαίρεση τα τμήματα των ξένων φιλολογιών. Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν το 2004 έχουν περιορίσει στο 1ο επιστημονικό πεδίο σε σημαντικό βαθμό τους αστάθμητους παράγοντες των εισαγωγικών εξετάσεων.
* Τα μοναδικά μαθήματα που μπορούν να προκαλέσουν πτωτικές τάσεις είναι τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία της κατεύθυνσης, στα οποία αναμένονται θέματα αυξημένης δυσκολίας συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
* Οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα αυτά θα καθορίσουν τις βάσεις εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές της Νομικής, των Παιδαγωγικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και στις Παιδαγωγικές σχολές της Προσχολικής Αγωγής. Εντυπωσιακό θα είναι το γεγονός ότι πανεπιστημιακά τμήματα ξένων φιλολογιών θα κινηθούν σε εντυπωσιακά χαμηλά επίπεδα 6.000 έως 7.000 μορίων.
* Ο ανταγωνισμός στο 1ο επιστημονικό πεδίο θα εξακολουθήσει να είναι σκληρός καθώς η Θεωρητική κατεύθυνση, που τροφοδοτεί αποκλειστικά το πεδίο αυτό, συγκεντρώνει το 40% του συνόλου των υποψηφίων σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό σχολών.
* Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής κατεύθυνσης που κατευθύνονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο είναι ελάχιστοι πια, ενώ η μόνη εναλλακτική λύση είναι τα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 3ου επιστημονικού πεδίου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει το εύκολο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας.
* Στο 2ο επιστημονικό πεδίο με δεδομένο ότι στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και τη Φυσική Κατεύθυνσης η κλιμάκωση της δυσκολίας των φετινών θεμάτων θα επιφέρει χαμηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες περσινές, ο ανταγωνισμός πιθανολογείται ηπιότερος.
* Οι σπουδές στα τμήματα των Μαθηματικών θα εξακολουθήσουν να είναι σταθερά πρώτες στις προτιμήσεις των υποψηφίων που προέρχονται κυρίως από την Τεχνολογική κατεύθυνση.
* Ο βαθμολογικός πυθμένας του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι πολλά περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ στη Φυτική Παραγωγή, τη Ζωϊκή Παραγωγή, τη Δασοπονία και την Ιχθυοκομία, τα οποία θα κινηθούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της τάξεως των 5.500 έως 6.000 μορίων.
* Στο 3ο επιστημονικό πεδίο οι περιζήτητες Ιατρικές σχολές, οι οποίες στο σύνολό τους υπερέβησαν πέρυσι τα 19.000 μόρια, θα εξακολουθήσουν να έχουν τα βαθμολογικά σκήπτρα.
* Η εκτίμηση όμως είναι ότι στη Βιολογία Κατεύθυνσης και τη Χημεία, η κατάλληλη διαβάθμιση των θεμάτων μετά την αφαίρεση της βαθμολογικής βάσης θα διευκολύνει την κατάταξη των υποψηφίων σε μεγαλύτερο εύρος.
* Με αυτά τα δεδομένα, διαφαίνονται μικρές πτώσεις των βάσεων στις Ιατρικές σχολές της Περιφέρειας. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή οι Νοσηλευτικές σχολές των ΤΕΙ, θα εξακολουθήσουν να κινούνται πάνω από τα 11.000 μόρια, καθώς ζητούνται ως αναγκαστική διέξοδος από τους υποψηφίους της Θεωρητικής κατεύθυνσης.
* Η κατάργηση της βάσης του 10 ασφαλώς δεν επηρεάζει το πεδίο αυτό, στο οποίο η βάση εκ των πραγμάτων έχει διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.
* Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σχολές υψηλής ζήτησης του Πολυτεχνείου, αναμένεται μείωση των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα, ενώ ο βαθμολογικός πυθμένας των περιφερειακών ΤΕΙ θα κινηθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των 5.500 έως 6.000 μορίων.
* Στο 5ο επιστημονικό πεδίο ο ανταγωνισμός θα είναι ηπιότερος από κάθε άλλη χρονιά, καθώς συνεχώς περιορίζεται ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι επιλέγουν τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.
* Η εκτίμηση είναι ότι εδώ δεν θα παρατηρηθούν ιδιαίτερες μεταβολές στα υψηλόβαθμα και μεσαία τμήματα. Εντυπωσιακές όμως θα είναι οι βάσεις στα τμήματα των Τουριστικών Επιχειρήσεων και των Τουριστικών Επαγγελμάτων, τα οποία θα επανέλθουν στα επίπεδα του 2004 των 3.500 έως 4.000 μορίων!
* Στις Στρατιωτικές σχολές η διεύρυνση των δεικτών σωματικής μάζας και του ύψους των υποψηφίων θα επαυξήσουν τον αριθμό εκείνων που θα διεκδικήσουν τις περιζήτητες θέσεις. Με τα δεδομένα αυτά, αναμένεται αύξηση της ζήτησης και των βάσεων στις σχολές αυτές, ενώ για τις Αστυνομικές σχολές η εγκύκλιος με τις πιθανές τροποποιήσεις δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
* Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για την πιθανότητα αλλαγών στο καθεστώς των μετεγγραφών και των αντιστοιχιών των τμημάτων, καθώς υπάρχει η πολιτική βούληση για τον περιορισμό τους, με στόχο τη διατήρηση του αριθμού των φοιτητών στα περιφερειακά τμήματα και την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσής τους στα τμήματα του κέντρου.

[via apogevmatini]

Related Articles

Leave a Reply

Η διεύθυνση σας δεν θα αναρτηθεί. Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.