Ετικέτα - statidtics-youtube

Στατιστικά στο Youtube: Youtube Insight

Πάντα όταν έχεις κάτι να δείξεις θέλεις να ξέρεις πόσοι θα το προσέξουν. Για το λόγο αυτο έχουν κατασκευαστεί διάφορα “εργαλεία” που να μετρούν το κοινό, είτε την τηλεθέαση στην τηλεόραση, είτε την ακροαματικότητα στο ραδιόφωνο κλπ, κλπ...