Ετικέτα - κηπος

Παραλίες Νότιας Μήλου

ΤΣΙΓΡΑΔΟ: Για να φτάσει κανείς εκεί χρειάζεται και λίγες ικανότητες αναρριχητή! Ένα σχοινί και ένα νεροφάγωμα είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην παραλία που βρίσκεται γύρω στα 40-50 μέτρα χαμηλό τερα από το «πάρκινγκ». Η παραλία περιβάλλεται...